23 november, 2017

Öppen gemenskap

“En söndag i månaden har vi vad vi kallar för Öppen Gemenskap i Sionkyrkan. Det är tillfällen då vi på lättsamt sätt samlas för att umgås och ha roligt tillsammans. Träffarna brukar innehålla någon form av kortare samling/andakt, fika och en rolig aktivitet. Alla är välkomna – en samling för hela familjen!”

Söndagar kl. 15.00-17.00!

Sommaren träffar: 12/5, 16/6, 14/7 samt 18/8.